vester mariendal skolen

RUM står for transformationen af Vester Mariendal Skolen for Aalborg Kommune: I en varieret og motiverende skoledag skal alle lokaler bringes i spil og indrettes så de tilgodeser børnenes læring. 

Projektet omfatter dels en renovering og transformation af den nuværende 11.000m2 store skole samt en ny tilbygning på 2.400m2, som skal rumme størstedelen af de mange nye specialelever, som skolen tilføres fra to lokale skoler. 

Tager afsæt i ønsker
Moderniseringen af eksisterende skolebygninger tager afsæt i et ønske om en mere eksperimenterende og problemløsende undervisning. Her skal der både være hjemklasser til de yngste elever og større rum til eleverne på mellemtrinnet, som er på vej mod det åbne læringsmiljø, der er i udskolingen. Her skal eleverne til gengæld ikke have fast base, men i stedet kunne flytte sig afhængigt af aktiviteterne. 

Projektet omfatter også en ny kantine med tilhørende bod, et pædagogisk læringscenter, musik- og værkstedsfaciliteter samt bevægelsesrum til de yngste elever, DUS-arealer, flytning af administrationen og en ny hovedindgang. 

En skole der åbner op og inviterer indenfor
Som en del af transformationen af den eksisterende bygning har det været et ønske at skabe en ny og klar defineret hovedindgang suppleret med decentrale indgange til de forskellige afdelinger. Hovedindgangen er defineret med en ny ’gade’ som løber igennem skolens centrale bygning, hvor to mindre tilbygninger dels giver skolen ’et nyt ansigt’ og vigtigst af alt - åbner op og inviterer inden for. 

Rum og indretning der understøtter nye læringsmiljøer
Som Vester Mariendal Skole er i dag, mangler den i høj grad både store og små rum. Det bliver der ændret på ved den forestående transformation. De store rum skabes ved at fjerne vægge i eksisterende rum og de små rum etableres som bokse eller rummøbler i skolens eksisterende gangarealer. I grundskolen og specialafdelingen kaldes rummøblerne for hotspot’s og indeholder forskellige mindre miljøer til ophold, leg og gruppearbejde samt udstillingsvæg til elevernes arbejde. I specialafdelingen skal hotspot’s også rumme opbevaring af fysiske hjælpemidler. 

Rummøblerne i udskolingen kaldes pop-up shop’s eller ’fagbutikker’, hvor elever og personale handler med viden. Underviserne kan benytte pop-up-shoppen som en base når f.eks. eleverne arbejder i grupper eller individuelt. Hvis eleverne har brug for hjælp eller sparring, kan de henvende sig i fagbutikken fremfor at gå til et undervisningslokale, som måske også bliver benyttet til gruppearbejde. Pop-up shop’s indeholder forskellige mindre rumligheder til gruppearbejde samt et område med mobil skranke, hylder til fagmateriale samt udstilling. 

Udearealer til leg og læringsrum
Der er stor variation i skolens eksisterende udearealer - både i karakter og anvendelse. Nogle områder fremstår veldisponeret og udnyttet, mens andre fremstår mere ’ubrugte’. Strategien for disponeringen er, ligesom indvendigt, at have fokus på de eksisterende kvaliteter og tilføje nyt i de områder, som af en eller flere årsager ikke benyttes så meget. Målet for de nye tiltag er at udearealerne i endnu højre grad, end i dag, kan benyttes som læringsrum. 

Fællesskab som den røde tråd
Visionen for den nye specialafdeling har været at skabe en ny samlet afdeling, der - både fysisk og mentalt - opleves som en integreret enhed med en fælles ’ånd’. Den røde tråd i projektets udvikling har været, et fokus på fællesskab - ikke kun internt i afdelingen, men også, som en del af hele skolens fællesskab.

Specialafdelingen rummer elever med forskellige muligheder og behov for at deltage i et fællesskab. Målet har derfor været, at skabe en bygning med mange grader sociale rum således, at alle børn kan tage del i det fællesskab de kan rumme.

Fakta

Kunde: Aalborg Kommune
Omfang: Transformation af læringsmiljøer ialt 11.000m2 samt tillbyg af specialafsnit 
Samarbejde: BJERG Arkitektur / Orbicon
Rolle og ydelser: Totalrådgiver, proces- og projekteringledelse, IKT-ledelse, forslag, projektering, fagtilsyn