seniorbofællesskab bellinge

I samarbejde med RUM opfører Arbejdernes Boligforening et nyt seniorbofællesskab på næsten 3000 m². Valget af grund, disponering og indretning af bofællesskabet tager udgangspunkt i Odense Kommunes boligstrategi 2017 for bæredygtig udvikling i et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

De 34 boliger og fællesfaciliteter opføres på Bellinge Fælled -en ny udstykning på kanten af naturen og det frodige landskab, i tilknytning til by, handel og aktiviteter. Det har været afgørende for teamet at kunne tilbyde den rigtige lokation, som opfylder beboernes ønsker til by, natur og mangfoldighed.

Det gode (bo)fællesskab
Fællesskabet er omdrejningspunktet for liv og aktivitet i bebyggelsens nære kontekst. Målsætningen er et bofællesskab for alle seniorer, hvor de fysiske rammer understøtter
interaktionen mellem beboerne. Fællesskabet opstår i hverdagen hvor man mødes om de små og spontane ting i fælleshuset, værkstedet, haven eller på ’bytorvet’.

Boliger til den moderne senior
Boligerne tager som resten af bebyggelsen udgangspunkt i visionen om fællesskab og samhørighed. Samtidig giver boligen mulighed for hjemlighed, tryghed og privathed. Alle boliger er gennemlyste med køkken, alrum og stue i direkte og åben forbindelse med udearealerne. Bebyggelsen rummer både små boliger til den enlige samt større hjem
til ægteparret.

Fakta

Bygherre: AB Odense
Omfang: 34 boliger og fællesfaciliteter. Ialt 2.900 m2
Samarbejde: -
Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, Konceptudvikling konkurrence