kerteminde rehabiliteringscenter

Rehabiliteringscenter Toften er et visionært byggeri, som er udviklet med afsæt i teorien om helende arkitektur kombineret med et dybtgående kendskab til borgerens behov.

Overskuelighed, effektivisering af personalets arbejdsgange samt privathed for borgerne har været vigtige parametre i disponeringen af huset. Den cirkelrunde bygningskrop og gårdrummet tilfører centeret en stor grad af transparens mod de centrale fællesarealer mens de 28 borgerstuer opnår ro og privathed langs bygningens yderfacade.

Bæredygtighedsstrategi for form, materialer og dagslys
Arkitekturen har rod i den nordiske tradition både i formsprog, materialevalg og dagslysets store rolle, og beror samtidig på strategier for bæredygtighed, der følger principperne i DGNB. Bygningen åbner sig mod alle verdenshjørner og tilføres hele spektret af dagslyskvaliteter. Samtidig skaber store klassiske tagudhæng en passiv, integreret, men også effektiv, solafskærmning mod solen og sikrer at der er reel mulighed for udendørs ophold og træning – også i regnvejr.

Brugerinvolvering og test 1:1
Noget af det der gør Toften helt unik er at husets visioner og arkitektur bygger på en grundig brugerinvolvering med inddragelse af borgere, sundhedspersonale og fageksperter. I eksternt samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation har testpersoner gennemspillet forskellige hverdagsscenarier for på den måde at optimere centerets areal og indretning så det spiller sammen med konkrete arbejdssituationer.


Fakta

Kunde: Kerteminde Kommune
Omfang: Nyt rehab.center, 28 borgerstuer + træningsfaciliteter
Samarbejde: Ingeniør’ne
Foto: Jakob Lerche
Rolle og ydelser: Totalrådgivning, projekteringsledelse/IKT, design og projektering, landskabsdesign, arbejdsmiljøkoord., byggeledelse og fagtilsyn