campus bindslevs plads

Campus Bindslevs Plads er en dynamisk og kreativ markedsplads i Silkeborg centrum, hvor Silkeborg Kommune i samarbejde med Folkeskolerne, Bibliotekerne, Medborgerhuset, Silkeborg Business College, TH. LANGS HF & VUC,
Den Kreative Skole, Th. Langs Skole samt Ungdomsskolen gentænker og udvikler områdets funktioner og partnernes roller i et fremtidigt, permanent partnerskab.


Nyt laboratorium for kultur, kreativitet og læring
Campus Bindslevs Plads er visionen om et åbent laboratorium, hvor skoleelever, studerende, erhvervsliv og byens borgere, kan lære og skabe sammen - på andre måder end man plejer. For RUM har det været et privilegium at tage del i visionens udvikling, og med åbningen af det nye CampusHus, får projektet tilført en ny fysisk dimension - en samlende læringsplads for alle projektets partnere og byens borgere.

Gentænkning af en markedsplads
Markedspladsen, som var den oprindelige funktion på Bindslevs Plads, blev tidligt i processen vores fælles billede på den nye læringsplads: En enkel og omskiftelig scene, hvor der udveksles viden og idéer på tværs af de som kommer til markedet. Dette billede blev fundamentalt for design af CampusHuset, som i sin grundidé blot består af en overdækning - et svævende tag - båret af et system af søjler.

Fysiske rammer med hyppige sceneskift
Formidlingsrum, fordybelsesrum, inspirationsrum, produktionsrum og performancerum…
For at understøtte læringsprocessens flow af forskellige faser, kræves rumlig variation og mulighed for løbende tilpasning. Det stod klart, da tværfaglige arbejdsgrupper undervejs udviklede scenarier for de fremtidige læringsforløb. Vi fik en klar vision om et CampusHus, der er skabt til gentagne sceneskift.

En prototype på fleksibilitet
Vi ville skabe muligheden for fleksible opstillinger, men samtidigt undgå døde m² til depoter med klapborde og spanske vægge. Dén udfordring kickstartede en fælles strategi om at udnytte husets højdemeter funktionelt – hvad nu hvis det hele kan ’bo’ under loftet og så hejser vi det ned, når der er brug for det? Svaret blev et system af arbejdsborde, rumdelere og lydabsorbenter, som hænger i et computerstyret snoretræk under loftet. Et konkret bud på løsning af et problem, og helt i tråd med projektets innovative DNA, så er idéen nu realiseret som prototype 1:1 – klar til at blive testet af virkeligheden.

Samskabelsens kraft
CampusHuset ville have været anderledes, hvis den var udviklet alene hjemme på tegnestuen! Det er formet af vores mod til at træde ind i et fælles ’rum’, hvor fysiske rammer og pædagogisk indhold bliver udviklet sammen -  i loops og med den inkubationstid, som forløbet faktisk har givet plads til.

Sammen kan vi hæve overliggeren og helheden bliver større end summen af enkeltdele. Det er dét, samskabelse kan - det er dét, Campus Bindslevs Plads handler om.

 

Fakta

Kunde: Silkeborg Kommune
Omfang: Bygning 1.400 m2 / p-kld. 2 etager
Samarbejde: Niras / D-K2
Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, procesledelse, borgerworkshops og innovationsforløb, program og udvidet dispositionsforslag.